1. klassamhälle

  klassamhälle, samhälle där egendomsförhållandena är avgörande för maktfördelningen.
 2. klassisk nationalekonomi

  klassisk nationalekonomi, riktning inom nationalekonomin från senare delen av 1700-talet till omkring 1870.
 3. klass

  klass, samhällsvetenskaplig term som används vid indelning enligt ekonomiska och sociala kriterier.
 4. klassicism

  klassicism, i vid bemärkelse estetisk riktning som söker sina förebilder i den grekiska och romerska antiken.
 5. klassisk musik

  klassisk musik, musikverk som lyfts fram som speciellt värdefulla och därvid blivit del av ett kulturarv.
 6. klasskamp

  klasskamp, den öppna eller ännu vilande konflikten mellan olika samhällsklasser.
 7. klassiker

  klassiker, författare eller litterärt verk som på grund av sitt bestående värde anses förtjäna beteckningen klassisk.
 8. klassisk betingning

  klassisk betingning, form av inlärning, se betingning.
 9. Klas Klättermus

  Klas Klättermus är huvudfigur i en berättelse av den norske författaren Thorbjørn Egner: Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen.
 10. klassifikation

  klassifikation, resultatet av att objekt eller individer grupperas, indelas eller inordnas i olika klasser; även själva verksamheten att inordna i klasser.