1. klimatkänslighet

  klimatkänslighet, begrepp som beskriver hur känsligt klimatet är för en ändring av jordens strålningsbalans.
 2. klimatmodell

  klimatmodell, fysikaliskt baserad, matematisk datormodell som beskriver klimatsystemet på jorden.
 3. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 4. dendrokronologi

  dendrokronologi, årsexakt metod för datering av trä.
 5. målarkonst

  målarkonst, konstnärlig gestaltning med färgämnen (pigment) i lämplig substans på en yta.
 6. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.