1. Klimatkommunerna

    Klimatkommunerna, förening för kommuner, landsting och regioner med det övergripande syftet att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige.
  2. ekokommun

    ekokommun, kommun där man helt eller delvis planerar utifrån en ekologisk grundsyn, med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.