1. klimatpolitik

  klimatpolitik, åtgärder för att dels minska utsläppen av växthusgaser, dels anpassa samhällen till möjliga konsekvenser av klimatförändringar.
 2. Per Kågeson

  Kågeson, Per, född 1947, miljöforskare och samhällsdebattör.
 3. Miljöpartiet de Gröna

  Miljöpartiet de gröna, eller Miljöpartiet, är ett politiskt parti i Sverige.

 4. Vänsterpartiet

  Vänsterpartiet är ett politiskt parti i Sverige.

 5. Kevin Rudd

  Rudd, Kevin, född 21 september 1957, australisk politiker (socialdemokrat) och diplomat, premiärminister 2007–10 och 2013, utrikesminister 2010–12.

 6. klimatkonventionen

  klimatkonventionen, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), FN-fördrag som slöts vid Riokonferensen 1992.

 7. William D. Nordhaus

  Nordhaus, William Dawbney, född 1941, amerikansk ekonom, verksam vid Yaleuniversitetet.

 8. Lindsey Graham

  Graham, Lindsey, född 1955, amerikansk politiker (republikan), senator för South Carolina sedan 2003, ledamot av representanthuset 1995–2003.
 9. torv

  torv, organogen (organisk) jordart, framför allt bildad av växtrester vilka finns kvar på den plats där växterna en gång levt.
 10. IPCC

  IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, samarbete om klimatfrågor mellan FN-organen UNEP och WMO, etablerat 1988 på initiativ från FN:s generalförsamling.