1. klinga

  1kling`a subst. ~n klingor ORDLED: kling-an
  Svensk ordbok
 2. klinga

  2kling`a verb ~de äv. klang, ~t, pres. ~r ORDLED: kling-ar SUBST.: klingande; klang
  Svensk ordbok
 3. Hans Klinga

  Klinga, Hans, född 1949 skådespelare och regissör.

 4. Elin Klinga

  Klinga, Elin, född 1969, skådespelare, utbildad vid Teaterhögskolan i Stockholm 1991–94.
 5. Klingavälsån

  Klingavälsån, å i Skåne.
 6. klinga ut

  klinga u´t verb klingade klingat ORDLED: kling-ar SUBST.: utklingande
  Svensk ordbok
 7. orgel

  orgel, blåsinstrument som förses med luft genom ett bälgverk och spelas med tangenter.

 8. musik

  musik, kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet.
 9. halveringstid

  halveringstid är ett mått på takten i ett förlopp som klingar av.
 10. violin

  violin är ett stråkinstrument som även kallas fiol.