1. knapphändig

  knapp`händig adj. ~t ORDLED: knapp--händ-ig
  Svensk ordbok
 2. Gunhild

  Gunhild, död efter 1050, svensk drottning, gift med kung Anund Jakob.
 3. egyptisk litteratur

  egyptisk litteratur från den faraoniska tiden är omfattande och rik men endast fragmentariskt bevarad, främst på papyrusdokument.
 4. Antisthenes

  Antisthenes, ca 455–ca 360 f.Kr., grekisk filosof från Athen, en av Sokrates lärjungar.
 5. Kristina

  Kristina, 1100-talets mitt, svensk drottning, troligen dotter till den danske prinsen Björn Järnsida och dotterdotter till kung Inge d.ä.; gift med Erik den helige.
 6. Halsten

  Halsten, svensk kung som regerade en kort tid omkring 1070, son till kung Stenkil.

 7. Filip

  Filip, död 1118, svensk kung av Stenkilska ätten, son till kung Halsten.

 8. Scottie Wilson

  Wilson, Scottie, ursprungligen Louis Freeman, född 1888 eller 1891, död 1972, brittisk konstnär.
 9. barndomsevangelier

  barndomsevangelier, apokryfiska evangelier om Jesu barndom, vilken de kanoniska evangelierna skildrar mycket knapphändigt.
 10. Notre-Dame-skolan

  Notre-Dame-skolan, tonsättargrupp verksam vid Notre-Dame i Paris under årtiondena kring år 1200, dvs. under början av ars antiqua-perioden.