1. knipa

  knipa är en fågel.
 2. knipa

  2kni`pa verb knep knipit knipen knipna, pres. kniper ORDLED: knip-er SUBST.: knipande, knipning; knip
  Svensk ordbok
 3. knipa

  1kni`pa subst. ~n knipor ORDLED: knip-an
  Svensk ordbok
 4. ejder

  ejder, Somateria mollissima, art i fågelfamiljen Anatidae, underfamiljen dykänder.
 5. änder

  änder, sammanfattande namn på de mindre arterna i andfågelfamiljen Anatidae, vilken också omfattar gäss och svanar.
 6. pikareskroman

  pikareskroman, pikaresk, litteratur där människors svagheter, växlande efter ålder, kön, samhällsställning, yrke etc., iakttas av en person utanför de sociala ordningarna och moraliska normerna.
 7. hjärt–lungräddning

  hjärt–lungräddning, HLR, resuscitering, återupplivning, åtgärder som ska utföras på medvetslös person som saknar blodcirkulation och normal andning.

 8. dykänder

  dykänder, Aythyinae , underfamilj andfåglar som omfattar viggartade dykänder (17 arter, bl.a. vigg, brunand och bergand), tunga dykänder (9 arter, bl.a. ejder, svärta och alfågel) samt skrakar och knipor (10 arter, bl.a. småskrake, knipa och buffelhuvud).
 9. pizzicato

  pizzicato, förkortat pizz., spelsätt på t.ex. violin som innebär att strängarna knäpps med fingrarna i stället för att spelas med stråke.
 10. alfågel

  alfågel är en art i fågelfamiljen dykänder.