1. Kode

  Kode, tätort i Kungälvs kommun, Bohuslän (Västra Götalands län), 10 km nordväst om Kungälv; 1 605 invånare (2016).

 2. Koden

  Koden, detsamma som Svensk kod för bolagsstyrning.
 3. kodek

  kodek, hårdvara eller programvara som komprimerar (kodar) och dekomprimerar (avkodar) digitala data.
 4. kodein

  kodein, metylmorfin, ett centralt verkande smärtstillande medel, analgetikum, som åtminstone delvis utövar sin effekt efter omvandling till morfin.

 5. kodein

  kodei´n subst. ~et el. ~en ORDLED: kode-in-et
  Svensk ordbok
 6. kodex

  kodex el. codex [kå´d-] subst. ~en ~ar ORDLED: kod-ex-en, cod-ex-en
  Svensk ordbok
 7. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 8. kod

  kod, samling av normer.
 9. kod

  kod, i databehandlingssammanhang annan benämning på källprogram.
 10. koda för

  koda för, engelska encode, term inom genetiken som uttrycker att en följd av nukleotider i en viss gen, enligt den genetiska kodens (se gen) regler, bestämmer sammansättningen av ett visst protein, dvs. följden av aminosyror.