1. komparativ

  komparativ, en komparationsgrad (jämför komparation) av adjektiv, adverb och pronomen med graderbar betydelse.
 2. komparativ

  1komparativ [kåm´- äv. -i´v] adj. ~t ORDLED: kom-par-at-iv
  Svensk ordbok
 3. komparativ

  2komparativ [kåm`-] subst. ~en ~er ORDLED: kom-par-at-iv-en
  Svensk ordbok
 4. komparativ pedagogik

  komparativ pedagogik, detsamma som jämförande pedagogik.
 5. komparativ lingvistik

  komparativ lingvistik, detsamma som jämförande språkforskning.
 6. komparativ psykologi

  komparativ psykologi, detsamma som jämförande psykologi.
 7. komparativ politik

  komparativ politik, deldisciplin inom statsvetenskap, se jämförande politik.
 8. komparativ metod

  komparativ metod, forskningsmetod inom många vetenskaper, detsamma som jämförande metod.
 9. komparativ rätt

  komparativ rätt, inarbetad benämning på det juridiska forskningsområde som mera korrekt kan betecknas som jämförande rättskunskap.
 10. komparativ fördel

  komparativ fördel, nationalekonomisk teori som främst används för att förklara handelsmönster och vinster av handel samt på individnivå för att förklara arbetsfördelning.