1. komparativ fördel

  komparativ fördel, nationalekonomisk teori som främst används för att förklara handelsmönster och vinster av handel samt på individnivå för att förklara arbetsfördelning.
 2. komparativ metod

  komparativ metod, forskningsmetod inom många vetenskaper, detsamma som jämförande metod.
 3. komparativ

  komparativ, en komparationsgrad (jämför komparation) av adjektiv, adverb och pronomen med graderbar betydelse.
 4. komparativ pedagogik

  komparativ pedagogik, detsamma som jämförande pedagogik.
 5. komparativ estetik

  komparativ estetik, det jämförande studiet av likheter och skillnader mellan olika estetiska yttringar, bakomliggande värden och bedömningar av konst och andra visuella verk (oavsett om de uppfattas som eller gör anspråk på att vara konst).
 6. komparativ politik

  komparativ politik, deldisciplin inom statsvetenskap, se jämförande politik.
 7. komparativ rätt

  komparativ rätt, inarbetad benämning på det juridiska forskningsområde som mera korrekt kan betecknas som jämförande rättskunskap.
 8. komparativ statik

  komparativ statik, traditionell analysmetod inom ekonomisk teori.
 9. komparativ litteraturforskning.

  komparativ litteraturforskning. Litteraturens historia studerades länge framför allt som uttryck för en nations egenart och i samspel med dess politiska historia.
 10. komparativ psykologi

  komparativ psykologi, detsamma som jämförande psykologi.