1. koncept

  koncept, utkast, manuskript; inom förvaltningsrätten vanligen ett förberedande utkast, manuskript eller annat underlag för en senare upprättad handling.
 2. konceptualisering

  konceptualisering, begreppsbildning, fallbeskrivning.
 3. konceptkonst

  konceptkonst, idékonst, postmodern konströrelse som uppstod på 1960-talet, där konstverket snarare identifieras med konstnärens ursprungstanke eller avsikt (”koncept”) och med själva dokumentationen av denna, än det verkliga, fysiska utförandet.
 4. koncept

  koncept, utkast, manuskript; inom företagsekonomin en bärande idé eller grundläggande föreställning om hur olika delar av en verksamhet ska kombineras eller samordnas.
 5. konceptionstid

  konceptionstid, den tid (tidrymd) under vilken ett barn kan vara avlat.
 6. konceptualism

  konceptualism (av medeltidslat. conceptualis, av latin conceptus ’begrepp’, se vidare koncept), medeltida ståndpunkt i den s.k. universaliestriden, dvs. i frågan om allmänbegreppens natur och ontologiska ställning.
 7. koncept

  1koncep´t subst. ~et, plur. ~ el. i några uttryck ~er ORDLED: kon-cept-et
  Svensk ordbok
 8. koncept

  2koncep´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kon-cept-et
  Svensk ordbok
 9. konception

  konception, i modernt språkbruk grundtanke eller bärande idé bakom ett skapande arbete, i synnerhet konstnärligt.
 10. konceptbil

  konceptbil, uppvisnings- och utställningsbil som biltillverkare använder för att presentera nyheter avseende en planerad bilmodells tekniklösningar och formgivning.