1. konstlad

  konstlad [kån`st-] adj. konstlat ORDLED: konst-lad
  Svensk ordbok
 2. Magellan

  Magellan, amerikansk rymdsond som 1990–94 låg i satellitbana kring den ständigt molntäckta planeten Venus och kartlade dess yta med radar.
 3. tideräkning

  tideräkning, kronologi, sättet att utnyttja naturliga och enkelt mätbara perioder för att inrätta tillvaron.

 4. Charles Baudelaire

  Baudelaire, Charles, född 9 april 1821, död 31 augusti 1867, fransk författare och kritiker.
 5. francium

  francium, ytterst sällsynt, radioaktivt grundämne, den tyngsta av alkalimetallerna, kemiskt tecken Fr.
 6. teknetium

  teknetium, radioaktiv metall, det första grundämne som framställts på konstlad väg och det lättaste för vilket inga stabila isotoper existerar.
 7. attenuering

  attenuering, försvagning, dämpning; term inom oceanografi och limnologi: dagsljus och konstlat ljus dämpas, attenueras, genom absorption och spridning av såväl vattnet självt som dess innehåll av lösta och partikelformiga ämnen.
 8. dödstecken

  dödstecken, förändringar på en kropp vilka är tecken på att döden har inträtt.
 9. avgiftning

  avgiftning, behandling som går ut på att beroendesjuka personer frivilligt eller med tvång avstår från att inta det missbrukade preparatet.

 10. cellfusion

  cellfusion, sammansmältning av celler.