1. attenuering

  attenuering, försvagning, dämpning; term inom oceanografi och limnologi: dagsljus och konstlat ljus dämpas, attenueras, genom absorption och spridning av såväl vattnet självt som dess innehåll av lösta och partikelformiga ämnen.
 2. tideräkning

  tideräkning, kronologi, sättet att utnyttja naturliga och enkelt mätbara perioder för att inrätta tillvaron.

 3. konstlad

  konstlad [kån`st-] adj. konstlat ORDLED: konst-lad
  Svensk ordbok
 4. Olof Tempelman

  Tempelman, Olof, 1745–1816, arkitekt, professor vid Konstakademien från 1779.
 5. teknetium

  teknetium, radioaktiv metall, det första grundämne som framställts på konstlad väg och det lättaste för vilket inga stabila isotoper existerar.
 6. Charles Baudelaire

  Baudelaire, Charles, född 9 april 1821, död 31 augusti 1867, fransk författare och kritiker.
 7. sexualsystem

  sexualsystem, Linnés sexualsystem , den indelning av växtvärlden i klasser som Linné införde och som främst grundas på ståndarnas och pistillernas antal och dessas förhållande till varandra.
 8. partenokarpi

  partenokarpi, utveckling av frukt utan fröbildning och utan föregående pollination och befruktning.
 9. francium

  francium, ytterst sällsynt, radioaktivt grundämne, den tyngsta av alkalimetallerna, kemiskt tecken Fr.
 10. grekisk konst

  grekisk konst definieras här som grekernas konst under antiken; för senare perioder se Grekland (Konst).