1. kopulation

  kopulation, detsamma som parningsakt eller samlag.
 2. kopulation

  kopulation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kopul-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. häckning

  häckning, hela den process som omfattar fåglars fortplantning.
 4. isogami

  isogami, könlig fortplantning med hon- och hangameter som är morfologiskt helt lika och som har gissel.
 5. kameldjur

  kameldjur, Camelidae, familj partåiga hovdjur som förs till en egen underordning, Tylopoda, och omfattar sex nu levande arter: dromedar och kamel (gemensamt kallade kameler nedan) i Gamla världen samt lama, guanaco, vikunja och alpacka i Sydamerika; lama och alpacka anses vara domesticerade former av guanaco.
 6. kopulera

  kopule´ra verb ~de ~t ORDLED: kopul-er-ar SUBST.: kopulerande, kopulering; kopulation
  Svensk ordbok