1. Krång Anders Andersson

  Andersson, Krång Anders, 1727–99, urmakare från byn Östnor i Mora, tillhör den första generationen moraurmakare.
 2. krånglig

  krång`lig adj. ~t ORDLED: krångl-ig
  Svensk ordbok
 3. liknelse

  liknelse är en kort och enkel berättelse eller ett uttryck som jämför något med sådant man känner igen i vardagslivet.

 4. romerska siffror

  romerska siffror är tecken för tal.
 5. organiska föreningar

  organiska föreningar är en mycket stor grupp kemiska föreningar som alla innehåller grundämnet kol.
 6. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 7. tabloid

  tabloid är en tidning i litet format, 40 centimeter hög och 28 centimeter bred.
 8. Italien

  Italien är ett land i södra Europa.

 9. arabiska siffror

  arabiska siffror kallas våra vanliga siffror 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9.
 10. lånord

  lånord är sådana ord som har lånats in i ett språk från ett annat språk och som används mer eller mindre allmänt.