1. Kristianstad

  Kristianstad, kommun och tätort i Skåne (Skåne län).

 2. Högskolan Kristianstad

  Högskolan Kristianstad, högskola bildad i samband med högskolereformen 1977.
 3. Kristianstadsbladet

  Kristianstadsbladet, liberal tidning, grundad 1856, sexdagarstidning sedan 1891, morgontidning sedan 1955.
 4. Kristianstads läns hemslöjdsförening

  Kristianstads läns hemslöjdsförening, med säte i Kristianstad, bildades 1924 på tillskyndan av en slöjdkommitté som Lilli Zickerman initierat 1911.
 5. Kristianstads Sparbank

  Kristianstads Sparbank, sparbank som bedriver verksamhet i Kristianstads och Östra Göinge kommuner, bildad 1826.
 6. Kristianstads försvarsområde

  Kristianstads försvarsområde, Fo 14, omfattade Kristianstads län och var anknutet till Norra skånska regementet, P 6/Fo 14.
 7. Kristianstads vattenrike

  Kristianstads vattenrike, biosfärområde utsett av UNESCO 2005.
 8. Kristianstads län

  Kristianstads län, f.d. län i södra Götaland. Kristianstads län ingår sedan 1997 i det nybildade Skåne län.

 9. Kristianstads läns museum

  Kristianstads läns museum, till 1999 namn på Regionmuseet i Skåne.
 10. Kristianstads Heliga Trefaldighet

  Kristianstads Heliga Trefaldighet, församling i Lunds stift, Kristianstads kommun, Skåne (Skåne län); 26 593 invånare (2016).