1. Kuwait

  Kuwait är ett land i Mellanöstern.

 2. Kuwait City

  Kuwait City är huvudstad i Kuwait.
 3. Kuwait Investment Office

  Kuwait Investment Office, KIO, London, organ för kuwaitiska staten med uppgift att förvalta tillgångar för bland annat den stora statliga ”Fonden för framtida generationer”.
 4. Kuwait Petroleum Corporation

  Kuwait Petroleum Corporation, KPC, Safat,oljebolag (varumärke Q8 ®) ägt av kuwaitiska staten.
 5. Kuwaitbukten

  Kuwaitbukten, bukt i östra Kuwait; för belägenhet se landskarta Kuwait.
 6. Kuwaitkriget

  Kuwaitkriget, väpnad konflikt 1990–91 angående överhögheten över Kuwait mellan en koalition av 29 stater, stödd av FN (FN-alliansen) och Irak.
 7. kuwaitisk

  kuwaitisk [-vaj´t-] adj. ~t ORDLED: kuwait-isk
  Svensk ordbok
 8. kuwaitiska

  kuwaitiska [-vaj´t-] subst. ~n kuwaitiskor ORDLED: kuwait-isk-an
  Svensk ordbok
 9. kuwaitier

  kuwaitier [-vaj´t-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: kuwaiti-ern
  Svensk ordbok
 10. KW

  KW är nationalitetsbeteckning för Kuwait.