1. Kuwait

  Kuwait, stat vid nordvästra Persiska viken.

 2. Kuwait City

  Kuwait City är huvudstad i Kuwait.
 3. Kuwait Investment Office

  Kuwait Investment Office, KIO, London, organ för kuwaitiska staten med uppgift att förvalta tillgångar för bland annat den stora statliga ”Fonden för framtida generationer”.
 4. Kuwait Petroleum Corporation

  Kuwait Petroleum Corporation, KPC, Safat,oljebolag (varumärke Q8 ®) ägt av kuwaitiska staten.
 5. KW

  KW är nationalitetsbeteckning för Kuwait.
 6. al-Wafra

  al-Wafra, stad i södra Kuwait; för belägenhet se landskarta Kuwait.
 7. Warba

  Warba, ö i nordöstra Kuwait; för belägenhet se landskarta Kuwait.
 8. ar-Rawdatayn

  ar-Rawdatayn, oljefält i norra Kuwait; för belägenhet se landskarta Kuwait.
 9. Kuwaitbukten

  Kuwaitbukten, bukt i östra Kuwait; för belägenhet se landskarta Kuwait.
 10. Mina al-Ahmadi

  Mina al-Ahmadi, stad i östra Kuwait; för belägenhet se landskarta Kuwait.