1. lägga fram

  lägga fram´ verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: framläggande, framläggning
  Svensk ordbok
 2. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, förkortas EU, är ett samarbete mellan de flesta länderna i Europa.

 3. Framtidskonventet

  Framtidskonventet, egentligen Konventet för Europas framtid, församling med uppgift att formulera ett förslag till hur EU skall se ut i framtiden; arbetet inleddes 28 februari 2002 och avslutades i början av juli 2003.
 4. Daniel Defoe

  Defoe, Daniel, född 1660, död 24 april 1731, brittisk författare och journalist.
 5. riksdagen

  riksdagen är Sveriges folkrepresentation, det vill säga de som företräder det svenska folket.

 6. politik

  politik kallas ibland för statskonst, det vill säga hur man styr ett land.
 7. utskott

  utskott är ett organ (kommitté eller avdelning) inom en organisation, exempelvis i riksdagen.
 8. FN-konventioner

  FN-konventioner, internationella överenskommelser som slutits med FN:s medverkan och där FN:s generalsekreterare är depositarie.
 9. betänkande

  betänkande, skriftligt yttrande, vanligen av ett utskott eller en kommitté.
 10. tillväxtteori

  tillväxtteori, olika ekonomiska teorier för att förklara ekonomisk tillväxt.