1. läggning

  lägg`ning subst. ~en ~ar ORDLED: lägg-ning-en
  Svensk ordbok
 2. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, 1999–2008 statlig myndighet med uppgift att tillse att diskriminering på grund av sexuell läggning inte förekom samt förebygga och motverka homofobi.
 3. HomO

 4. taffling

  taffling, läggning av tyg i fram- och återgående lika breda sicksackveck.
 5. Nikita Chrusjtjov

  Chrusjtjov, Nikita, född 5 april 1894 (17 april enligt nya stilen), död 11 september 1971, sovjetisk parti- och regeringschef.
 6. kejsarkult

  kejsarkult, under antiken den religiösa dyrkan av romerska kejsare eller deras familjemedlemmar.
 7. Ernst Kretschmer

  Kretschmer, Ernst, 1888–1964, tysk psykiater, professor i Tübingen från 1946.
 8. heteronorm

  heteronorm, den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett samhälle.
 9. Kamo no Chomei

  Kamo no Chomei , Kamo no Chōmei, 1155–1216, japansk diktare och livsåskådningsfilosof av buddhistisk övertygelse och pessimistisk läggning.
 10. cyklotym

  cyklotym sägs en personlighetstyp vara som karakteriseras av utåtriktad läggning, sällskaplighet, humor och verklighetsnärhet samt av svängningar mellan upprymdhet och nedstämdhet.