1. Lövestad

  Lövestad, tätort i Sjöbo kommun, Skåne (Skåne län), 15 km öster om Sjöbo; 636 invånare (2016).

 2. Lövestad

  Lövestad, församling i Lunds stift, Sjöbo kommun, Skåne (Skåne län); 2 991 invånare (2016).

 3. Sjöbo

  Sjöbo, kommun i Skåne (Skåne län).

 4. Hallsbergs stenar

  Hallsbergs stenar, en samling stenar i Hallsberg, norr om Lövestad i Skåne, i vilka lantbrukaren och mjölnaren Nils Nilsson ( 1818–96) med en kvarnhacka huggit texter och bilder som återger bibliska berättelser samt hans egna tankar och hans släkts historia.
 5. Evert Fornäs

  Fornäs, Evert, 1924–2011, konstnär.
 6. Vanstad

  Vanstad, f.d. församling i Sjöbo kommun, Skåne (Skåne län).
 7. Tolånga

  Tolånga, f.d. församling i Sjöbo kommun, Skåne (Skåne län).
 8. Röddinge

  Röddinge, f.d. församling i Sjöbo kommun, Skåne (Skåne län).