1. LCD

  LCD, liquid crystal display, teckenruta eller bildskärm som utnyttjar att flytande kristaller i ett tunt skikt (vanligen 5–10 μm) mellan glasplattor eller plastfolier ändrar optiska axelns riktning när de utsätts för en elektrisk spänning.
 2. bildskärm

  bildskärm, datorskärm, TV-skärm, monitor, engelska display, arbetsredskap för elektronisk presentation av bearbetad information från dator, datorsystem eller TV-mottagare, men också för kontroll av inmatade uppgifter eller text från t.ex. ett tangentbord.
 3. skärmsläckare

  skärmsläckare, program på persondator som startar automatiskt då användaren varit passiv vid tangentbord och mus under en tidsperiod.
 4. Lesotho

  Lesotho, stat i södra Afrika.

 5. flytande kristaller

  flytande kristaller (engelska liquid crystals), vätskekristaller, materieformer med väldefinierade ordningsstrukturer och symmetrier som i viss mening ligger mellan vätskors och kristallers.

 6. projektor

  projektor, apparat med vilken man projicerar rörliga bilder (videoprojektor eller filmprojektor) eller stillbilder (diaprojektor) på en duk eller annan ljus yta.
 7. Anoto Group AB

  Anoto Group AB, Lund, företag inom digital penn- och pappersteknologi.
 8. Casio Computer Co. Ltd.

  Casio Computer Co. Ltd., japanska Kashio Keisanki, Tokyo, japanskt multinationellt företag inom elektronikbranschen.

 9. pekskärm

  pekskärm, tryckkänslig skärm, engelska touch screen, bildskärm som kan ta emot kommandon genom att användaren vidrör (pekar) på skärmen.
 10. övergångsmoment

  övergångsmoment, kvantmekanisk storhet som anger sannolikheten för en övergång mellan två tillstånd, t.ex. grundtillstånd och ett exciterat tillstånd hos en molekyl, på grund av växelverkan med elektromagnetisk strålning.