1. LKAB

  LKAB, Luossavaara–Kiirunavaara AB, Luleå, statligt ägt gruvbolag med brytning av järnmalm och malmförädlingsverk i Kiruna och Malmberget, pellets- och anrikningsverk i Svappavaara och utskeppningshamnar i Luleå och Narvik.
 2. LKAB-konflikten

  LKAB-konflikten, en olovlig facklig stridsåtgärd, inledd 9 december 1969 med en sittstrejk som utlösts av missnöje med ackordslönerna vid LKAB:s Leveäniemigruvan i Svappavaara.

 3. Statsföretag AB

  Statsföretag AB, holdingbolag bildat 1970 för att få en samlad förvaltning av huvuddelen av de statligt ägda företagen; namnet ändrades 1985 till Procordia AB.
 4. medbestämmandelagen

  medbestämmandelagen, MBL, lag om medbestämmande i arbetslivet, den centrala lagen inom svensk kollektiv arbetsrätt.
 5. Gruvkonflikten

  Gruvkonflikten, strejken vid LKAB 1969–70, se LKAB-konflikten.
 6. Malmberget

  Malmberget är en tätort i Gällivare kommun i Lappland och har cirka 6 000 invånare.
 7. Luossavaara-Kiirunavaara AB

  Luossavaara-Kiirunavaara AB, se LKAB.
 8. Viscariagruvan

  Viscariagruvan, koppargruva 3 km sydväst om Kiruna tätort, i drift 1982–97.
 9. järnväg

  järnväg, i vid mening alla transportanläggningar för spårburna fordon som framförs maskinellt.
 10. Arne S. Lundberg

  Lundberg, Arne Sören, 1911–2008, ämbets- och industriman.