1. LKAB

  LKAB, Luossavaara–Kiirunavaara AB, Luleå, statligt ägt gruvbolag med brytning av järnmalm och malmförädlingsverk i Kiruna och Malmberget, pellets- och anrikningsverk i Svappavaara och utskeppningshamnar i Luleå och Narvik.
 2. LKAB-konflikten

  LKAB-konflikten, en olovlig facklig stridsåtgärd, inledd 9 december 1969 med en sittstrejk som utlösts av missnöje med ackordslönerna vid LKAB:s Leveäniemigruvan i Svappavaara.

 3. medbestämmandelagen

  medbestämmandelagen, MBL, lag om medbestämmande i arbetslivet, den centrala lagen inom svensk kollektiv arbetsrätt.
 4. Malmberget

  Malmberget, tätort i Gällivare kommun, Lappland (Norrbottens län), 2 km norr om Gällivare; 3 382 invånare (2016).

 5. Kiirunavaara

  Kiirunavaara, Kirunavaara, berg i Kiruna, innehållande en av världens största järnmalmsfyndigheter i form av en brantstående skiva som är 85 m i medelbredd och 4,5 km lång.
 6. Malmbanan

  Malmbanan, den enkelspåriga, elektrifierade järnvägslinjen Luleå–Boden–Gällivare–Kiruna–Riksgränsen (–Narvik) med sidolinjerna Råtsi–Svappavaara och Gällivare–Koskullskulle.
 7. Gruvkonflikten

  Gruvkonflikten, strejken vid LKAB 1969–70, se LKAB-konflikten.
 8. Statsföretag AB

  Statsföretag AB, holdingbolag bildat 1970 för att få en samlad förvaltning av huvuddelen av de statligt ägda företagen; namnet ändrades 1985 till Procordia AB.
 9. Hjalmar Lundbohm

  Lundbohm, Hjalmar, 1855–1926, geolog och industriman.
 10. Malmbergsgruvan

  Malmbergsgruvan, gruva i Malmberget norr om Gällivare, en av världens största underjordsgruvor för järnmalm (magnetit och hematit); den tillhör LKAB och omfattar förutom underjordsgruvan för järnmalmsbrytning ett anrikningsverk och ett pelletsverk.