1. Luster

  Luster, kommun i Sogn og Fjordane fylke, västra Norge.

 2. Lusterfjorden

  Lusterfjorden, fjord i Norge, se Lustrafjorden.
 3. Arnošt Lustig

  Lustig, Arnošt, 1926–2011, tjeckisk författare.
 4. lust–olust-principen

  lust–olust-principen, styrande princip i många psykologiska teoribildningar (jämför hedonism).
 5. lust

  lust subst. ~en ~ar ORDLED: lust-en
  Svensk ordbok
 6. lusta

  lus`ta subst. ~n ORDLED: lust-an
  Svensk ordbok
 7. lustighet

  lus`tighet subst. ~en ~er ORDLED: lust-ig-het-en
  Svensk ordbok
 8. lustig

  lus`tig adj. ~t ORDLED: lust-ig
  Svensk ordbok
 9. håglöshet

  håglöshet, brist på lust och vilja att företa sig något.
 10. amusant

  amusant, roande, rolig, lustig.