1. Lage

  Lage, mansnamn av nordiskt (danskt) ursprung.
 2. Lage Lindell

  Lindell, Lage, född 12 maj 1920, död 15 mars 1980, målare, grafiker.
 3. Lage Eklund

  Eklund, Lage, 1901–72, båtkonstruktör.
 4. lager

  lager, lagerträd, Laurus nobilis, art i familjen lagerväxter.

 5. lager

  lager, plats för förvaring av råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter.
 6. lager

  lager, lageröl, ursprungligen en benämning på alla underjästa (jämför underjäsning) ölsorter.
 7. lager

  lager, bädd, inom geologin en allmän term för varje plant utsträckt och sammanhängande förekomst av jord- eller bergart som med avseende på sammansättning, hårdhet, färg eller liknande skiljer sig från under- respektive överliggande enheter.
 8. lager

  lager är något som finns mellan maskindelar som ska kunna röra sig kring varandra.
 9. lagerväxter

  lagerväxter, Lauraceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 2 500 arter, huvudsakligen träd och buskar.
 10. lagerträd

  lagerträd, annat namn på växtsläktet lager.