1. Laholm

  Laholm, kommun och tätort i Halland (Hallands län).

 2. Laholm

  Laholm, församling i Göteborgs stift, Laholms kommun, Halland (Hallands län); 10 730 invånare (2016), sammanslagen av tidigare stads- och landsförsamlingarna.

 3. Laholms Tidning

  Laholms Tidning, centerpartistisk ortstidning 1931–2018.

 4. Laholmsbukten

  Laholmsbukten, bukt i sydöstra Kattegatt.
 5. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 6. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 7. Halland

  Halland är ett landskap i sydvästra Götaland.
 8. Hallands län

  Hallands län, län i sydvästra Sverige.

 9. David Batra

  Batra, David, född 1972, komiker och skådespelare.
 10. Knutsgillen

  Knutsgillen, medeltida köpmansgillen som först grundades i 1100-talets Danmark.