1. Laila

  Laila, Lajla, kvinnonamn av samiskt ursprung, troligen en ombildning av det finsk-samiska Aila, vilket i sin tur kan motsvara det nordiska Helga.
 2. Laila Freivalds

  Freivalds, Laila, född 1942 i Lettland, jurist och politiker (socialdemokrat).
 3. Laila Westersund

  Westersund, Laila, 1942–2011, skådespelerska och sångerska.
 4. Laila Andersson

  Andersson, Laila, sångerska, se Andersson-Palme.
 5. Laila Andersson-Palme

  Andersson-Palme, Laila, född Andersson 1941, operasångerska (sopran), hovsångerska 1985.
 6. Lorri Lail

  Lail, Lorri, egentligen Laurie Lyle , 1904–78, norsk-svensk sångerska (alt).
 7. Vasaloppet

  Vasaloppet, skidlopp från Sälen till Mora, 90 km långt.

 8. Ritva

  Ritva, kvinnonamn av finskt ursprung med betydelsen ’spö’, ’vidja’.
 9. mediedrev

  mediedrev, den process som uppstår när ett antal medier vid samma tidpunkt samlar in och publicerar ofördelaktiga uppgifter om en person, institution, organisation eller ett företag.
 10. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.