1. Laisvall

  Laisvall, ort i Arjeplogs kommun, Lappland (Norrbottens län), 40 km väster om Arjeplog; 162 invånare (2006).
 2. Laisvallsgruvan

  Laisvallsgruvan, blygruva i Arjeplogs kommun belägen vid orten Laisvall ca 35 km västnordväst om tätorten Arjeplog.
 3. fjällkedjan

  fjällkedjan, skandinaviska fjällkedjan, Skanderna, bergskedja i Sverige och Norge som utgör Skandinaviens gränsområde mot nordväst och dess yngsta större jordskorpedel.
 4. blyglans

  blyglans, galenit, blygrått mineral med sammansättningen PbS.
 5. flusspat

  flusspat, fluorit, vanligt mineral med den kemiska sammansättningen CaF 2.
 6. gruvindustri

  gruvindustri, näringsgren som innefattar brytning och behandling av malm (mineral som innehåller brytvärd metall). För gruvbrytningens moderna teknik, se bergteknik, bergsprängning och dagbrott, för dess teknikhistoria se gruvteknik.

 7. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.
 8. zink

  zink, metalliskt grundämne hörande till zinkgruppen i periodiska systemets grupp 12, kemiskt tecken Zn.
 9. silver

  silver, metalliskt grundämne som jämte koppar och guld tillhör myntmetallerna i periodiska systemets grupp 11, kemiskt tecken Ag (latin argentum).