1. lama

  lama, Lama glama, art i hovdjursfamiljen kameldjur och betraktad som en domesticerad form av guanaco.
 2. laminat

  laminat, produkter som består av två eller flera skikt av material som fogats samman, laminerats, med hjälp av ett adhesivt ämne (t.ex. lim) eller genom uppvärmning och sammanpressning.
 3. Lambeosaurus

  Lambeosaurus, ett släkte i dinosauriefamiljen lambeosaurier som levde under yngre krita (för ca 70 miljoner år sedan) i Nordamerika.
 4. lamarckism

  lamarckism, evolutionslära utgående från en förvanskad bild av Lamarcks iakttagelser och idéer.
 5. lambgift

  lambgift, litet gotländskt fårhus, som förr användes som skydd åt de får som betade året runt på utmarkerna, vanligen i trä, med brant agtak och utrymme för foder på loftet.
 6. lam

  lam adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. lama

  lama, fullvärdig munk i den tibetanska klosterhierarkin.
 8. lamaism

  lamaism, en variant av buddhismen, även kallad tibetansk buddhism, och en gren av den fromhetsriktning som kallas vajrayana.
 9. lambeosaurier

  lambeosaurier, Lambeosauridae, familj i dinosaurieordningen ornithopoder som levde under yngre krita (för ca 75–65 miljoner år sedan) i Nordamerika och Kina.
 10. lamellhus

  lamellhus, friliggande flerbostadshus i form av en rak enkel länga.