1. Lamia

  Lamia, det vetenskapliga namnet på ett släkte i skalbaggsfamiljen långhorningar.
 2. Lamia

  Lamia, i grekisk folktro en kvinnlig vampyr.
 3. Lamia

  Lamia, huvudort och biskopssäte i länet ( nomos) Fthiotis i centrala Grekland, ca 145 km nordväst om Athen; 44 100 invånare (1991).
 4. Lamium

  Lamium, det vetenskapliga namnet på växtsläktet plistrar.
 5. Laminaria

  Laminaria, det vetenskapliga namnet på ett släkte storväxta marina brunalger med ca 35 arter, bl.a. fingertång och bladtång.
 6. Lamiaceae

  Lamiaceae, det vetenskapliga namnet på familjen kransblommiga växter.
 7. laminektomi

  laminektomi, term för operativt avlägsnande av taggutskottet och den bakre bågdelen ( lamina arcus vertebrae) på en eller flera ryggkotor för att frilägga ryggmärgen och dess nervrötter.
 8. lamina

  lamina, geologisk term för ett tunt skikt, se laminering.
 9. lamina

  lamina, anatomisk benämning på tunn, skivformad struktur, t.ex. lamina cribrosa, silbenets platta bendel i näshåletaket med små hål för luktnerven.
 10. laminattyg

  laminattyg, en typ av kombivara: tyg med flera skikt varav minst ett är en textilvara.