1. John Landquist

  Landquist, John, född 3 december 1881, död 2 april 1974, litteraturforskare och kritiker, professor i pedagogik och psykologi i Lund 1936–46.
 2. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 3. litteraturvetenskap

  litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

 4. Elin Wägner

  Wägner, Elin, född 16 maj 1882, död 7 januari 1949, författare, journalist, ledamot av Svenska Akademien från 1944.

 5. Solveig Landquist

  Landquist, Solveig, född Bohlin, 1910–2001, författare.
 6. Henri Bergson

  Bergson, Henri, född 18 oktober 1859, död 4 januari 1941, fransk filosof, professor vid Collège de France i Paris 1900–21, Nobelpristagare i litteratur 1927.
 7. Svenska Akademiens stora pris

  Svenska Akademiens stora pris instiftades 1786 av Gustav III och bestod ursprungligen av två guldmedaljer som utgjorde första pris i Akademiens årliga tävlingar i vältalighet respektive skaldekonst över uppgivna ämnen.
 8. kulturradikal

  kulturradikal, benämning på person med radikala åsikter i kulturfrågor, ofta kritisk till konventionell kultur, negativt inställd till kristendomen i allmänhet och Svenska kyrkan i synnerhet samt till monarkin.
 9. kritik

  kritik, ett i massmedier utvecklat sätt att beskriva, tolka och värdera konstverk.
 10. Edda

  Edda, ”Nordisk tidsskrift for litteraturforskning”, grundad 1914 av Gerhard Gran och utgiven i Norge.