1. lantman

  lan`tman subst. ~nen lantmän, best. plur. lantmännen ORDLED: lant--mann-en
  Svensk ordbok
 2. Lantmannen

  Lantmannen, egentligen Lantmannen–Svenskt Land–Tidskrift för Lantmän, tidskrift som riktar sig till lantbrukare och närliggande yrkesutövare.
 3. Lantmannapartiet

  Lantmannapartiet, parti i riksdagens andra kammare, grundat 1867.

 4. lantmannaskola

  lantmannaskola, skolform som utvecklades vid folkhögskolorna.
 5. lantmannaföreningar

  lantmannaföreningar, äldre benämning på föreningar som tillhandahåller förnödenheter och produktionsmedel för lantbrukets behov och som svarar för förädling och försäljning av näringens egna produkter.
 6. Lantmanna- och borgarepartiet

  Lantmanna- och borgarepartiet, högerinriktat riksdagsparti i andra kammaren 1912–34, bildat genom sammanslagning av Lantmannapartiet och Nationella framstegspartiet.
 7. lantmannapartiet

  lan`tmannapartiet subst., best. f. ORDLED: lant-manna--parti-et
  Svensk ordbok
 8. Nya lantmannapartiet

  Nya lantmannapartiet, det tullvänliga parti i andra kammaren som bildades då Lantmannapartiet sprängdes på tullfrågan i januari 1888.
 9. Gamla lantmannapartiet

  Gamla lantmannapartiet, det frihandelsvänliga parti i andra kammaren som bildades då Lantmannapartiet sprängdes på tullfrågan i januari 1888.
 10. Johann von Saaz

  Johann von Saaz , Johannes von Tepl, född vid mitten av 1300-talet, död 1414, tysk diktare.