1. Lea

  Lea, kvinnonamn av hebreiskt ursprung; det har föreslagits innehålla ett ord med betydelsen antingen ’vildko’ eller ’trött’.
 2. Lea

  Lea, enligt Första Moseboken 29 dotter till Laban och äldre syster till Rakel.
 3. lean production

  lean production, lean, resurssnål och tidseffektiv produktionsmetod.
 4. learning by doing

  learning by doing, term lanserad vid 1800-talets slut av John Dewey som benämning på det centrala i hans pragmatiska pedagogik.
 5. League of Legends

  League of Legends, LoL, datorspel med inslag av strategispel, rollspel och action, utvecklat av datorspelsföretaget Riot Games och lanserat i fullständig version 2009.
 6. leasing

  leasing, en kreditform som främst används av företag.
 7. Leander Starr Jameson

  Jameson, Sir Leander Starr, 1853–1917, sydafrikansk politiker.
 8. Leander

  Leander (grekiska Leandros), hjälte i antik grekisk saga, se Hero och Leander.
 9. Lear

  Lear , brittisk sagokung, huvudperson i Shakespeares tragedi ”King Lear” (ca 1605).
 10. Leander Engström

  Engström, Leander, 1886–1927, målare.