1. ledsagare

  le`dsagare subst. ~n äv. ledsagarn, plur. ~, best. plur. ledsagarna ORDLED: led--sag-ar-en
  Svensk ordbok
 2. ledsaga

  le`dsaga verb ~de ~t ORDLED: led--sag-ar SUBST.: ledsagande, ledsagning
  Svensk ordbok
 3. Nina Simone

  Simone, Nina, egentligen Eunice Waymon, 1933–2003, amerikansk sångerska och pianist.
 4. utförsåkning

  utförsåkning är idrotter där man åker skidor nedför en brant backe.
 5. pedagog

  pedagog, i antikens Grekland en slav som ledsagade barn till och från skolan och ibland även undervisade dem i hemmet; senare lärare, undervisare.
 6. ackompanjemang

  ackompanjemang, den musik som beledsagar en eller flera sjungna eller instrumentala solostämmor.
 7. komitativ

  komitativ, term använd om element i satsen som anger att en verbhandling beledsagar en annan eller att någon eller något deltar i ett skeende tillsammans med någon annan eller något annat.
 8. färdtjänstlagen

  färdtjänstlagen, lag som reglerar villkor och nya möjligheter för personer i behov av färdtjänst (1997:736).
 9. Nachman Krochmal

  Krochmal, Nachman, även känd under den hebreiska akronymen Ranak, 1785–1840, judisk historiker och historiefilosof, en av de ledande gestalterna inom östeuropeisk upplysning ( haskala).
 10. värmeväxlare

  värmeväxlare, hos djur system av tätt liggande blodkärl vilka för blod både från hjärtat till perifera organ och i motsatt riktning.