1. ledstång

  le`dstång subst. ~en ledstänger ORDLED: led--stång-en
  Svensk ordbok
 2. Niklas Schiöler

  Schiöler, Niklas, född 1964, författare och litteraturvetare.
 3. ramp

  ramp, uppskjutningsanordning för robotvapen eller raket.
 4. ramp

  ramp, sluttande förbindelse mellan två plan i (eller i anslutning till) en byggnad eller en trafikanläggning.
 5. ramp

  ramp, på teatern en markerad eller osynlig avgränsning mellan spelplatsen och publiken.
 6. ramp

  ramp, fällbar gång- eller körbana för flexibel anslutning mellan fartyg och kaj eller mellan olika däck i fartyg.
 7. ramp

  ramp, tillträdesväg till berganläggning eller gruva under jord, eller väg för transporter mellan två nivåer.
 8. trappräcke

  trapp`räcke subst. ~t ~n ORDLED: trapp--räck-et
  Svensk ordbok
 9. ramp

  ramp subst. ~en ~er ORDLED: ramp-en
  Svensk ordbok
 10. kurva

  kur`va subst. ~n kurvor ORDLED: kurv-an
  Svensk ordbok