1. Lenz lag

  Lenz lag anger att en elektrisk ström som uppkommer genom elektromagnetisk induktion får en sådan riktning att den söker motverka orsaken till sin uppkomst, t.ex. genom att bilda ett magnetfält riktat mot ett ökande befintligt fält.
 2. Siegfried Lenz

  Lenz, Siegfried, född 17 mars 1926, död 7 oktober 2014, tysk författare.
 3. Hermann Lenz

  Lenz, Hermann, 1913–98, tysk författare.
 4. Jakob Michael Reinhold Lenz

  Lenz, Jakob Michael Reinhold, 1751–92, tysk dramatiker och författare.
 5. induktion

  induktion, term inom fysiken.
 6. Le Châteliers princip

  Le Châteliers princip, regel för kemiska jämvikter, uppställd 1884 av Henry Louis Le Châtelier, vanligen formulerad: Om man hos ett system som är i kemisk jämvikt ändrar tryck, temperatur eller koncentrationer så förskjuts jämviktsläget i en riktning som motverkar förändringen.
 7. Sturm und Drang

  Sturm und Drang, benämning i den tyska litteraturen på perioden ungefär 1770–85.
 8. länsa

  länsa, att segla med vinden mer eller mindre rätt akterifrån.
 9. Gruppe 47

  Gruppe 47 , en löst organiserad grupp tyska författare och kritiker.
 10. Georg Büchner

  Büchner, Georg, född 17 oktober 1813, död 19 februari 1837, tysk dramatiker, bror till Ludwig Büchner.