1. letal

  letal, fatal, mortal, dödlig, dödande, t.ex. letalfaktor.
 2. letalfaktor

  letalfaktor, letalmutation , gen- eller kromosommutation som medför livsoduglighet genom att störa den normala embryo- eller fosterutvecklingen.
 3. letal

  leta´l adj. ~t ORDLED: let-al
  Svensk ordbok
 4. Letala

  Letala, finska Laitila, kommun och stad i Egentliga Finland, Finland.

 5. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 6. Laitila

  Laitila, det finska namnet på staden Letala i Finland.
 7. LD

  LD, letal dos , dödlig dos av ett ämne. Ofta anges den som LD 50.
 8. delirium acutum

  delirium acutum, detsamma som akut letal katatoni.
 9. katatoni

  katatoni, syndrom med tonusrubbningar, störningar i psykomotoriken samt bisarra beteenden.
 10. LD 50

  LD 50, letal dos 50 , den dos av ett ämne som dödar 50 % av en grupp försöksdjur, ofta möss eller råttor.