1. Li

  Li, förkortning för Livsmedelsföretagen.
 2. li

  li , kinesiskt längdmått.
 3. Miss Li

  Miss Li, egentligen Linda Carlsson, född 1982, sångerska, låtskrivare och pianist.
 4. li

  li (kinesisk filosofi; rit, moralisk lag), ett kinesiskt ord, som ursprungligen tycks ha stått för en rit i specifikt religiös mening, men som snart kom att beteckna formellt handlande även i andra sammanhang, t.ex. inom hovceremonielet.
 5. li

  li, princip, kinesiskt ord som ursprungligen tycks ha betytt ungefär ”ordna [fälten]”, ”reglera [odlingen]” och därigenom också ”[god eller naturlig] ordning”.
 6. Li Li

  Li Li, född 1961, kinesisk-svensk författare och översättare.
 7. Li Keqiang

  Li Keqiang, född 1955, kinesisk politiker, medlem av kommunistpartiets politbyrås ständiga utskott, premiärminister sedan 2013.
 8. Li Peng

  Li Peng, 1928–2019, kinesisk politiker, premiärminister 1987–98 (tillförordnad 1987–88).

 9. LI

  LI är nationalitetsbeteckning för Liechtenstein.
 10. Li

  Li, kemiskt tecken för grundämnet litium.