1. liknelse

  liknelse, term inom den vidare kategorin bildspråk.
 2. coronavirus

  coronavirus är en grupp virus.

 3. liknande

  li`knande adj., ingen böjning ORDLED: lik-nande
  Svensk ordbok
 4. Jesus liknelser

  Jesus liknelser är korta berättelser i Bibeln.
 5. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 6. engelska

  engelska, på engelska English, ett germanskt språk som framför allt efter andra världskriget har blivit ett ekonomiskt, kulturellt och politiskt världsspråk.
 7. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 8. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 9. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.

 10. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.