1. Limmat

  Limmat, alpflod i Schweiz; 141 km lång.
 2. Limmared

  Limmared, tätort i Tranemo kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 5 km norr om Tranemo; 1 434 invånare (2016).

 3. Limmareds glasbruk

  Limmareds glasbruk, egentligen Rexam Glass Limmared AB, glasbruk i Limmared, ursprungligen grundat 1740.
 4. limma

  limm`a verb ~de ~t ORDLED: limm-ar SUBST.: limmande, limning
  Svensk ordbok
 5. bok

  bok, enligt tidigare definition en samling blad eller ark, vanligen med text, som hophäftats längs ena sidan.
 6. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 7. Aare

  Aare, flod i Schweiz.
 8. trumma

  trumma, slaginstrument med ett eller två membran (trumskinn) spända över en cylinder- eller kittelformad trumkropp av trä, lera eller metall.
 9. agglutination

  agglutination, sammanklumpning, vanligen av celler, t.ex. blodkroppar eller bakterier.
 10. lim

  lim, högmolekylärt bindemedel för sammanfogning av två föremål.