1. linjär motor

    linjär motor, anordning som fortgående (utan avbrott) i ett steg kan omvandla något annat energislag till mekaniskt arbete i form av linjär förflyttning med förmåga att övervinna rörelsemotstånd.