1. Lissabonfördraget

  Lissabonfördraget, avtal om ändring av Unionsfördraget (Maastrichtfördraget, 1993) och fördraget om Europeiska Gemenskapen ( Romfördraget, 1958), undertecknat 13 december 2007 av stats- och regeringschefer från Europeiska unionens 27 medlemsländer.
 2. Lissabon

  Lissabon, portugisiska Lisboa, huvudstad i Portugal; 552 700 invånare (2011), med förstäder 1,9 miljoner.
 3. Lise Meitner

  Meitner, Elise ( Lise), 1878–1968, österrikisk-svensk kärnfysiker.
 4. lisen

  lisen, vertikalt, svagt framspringande murband med konstruktiv eller dekorativ funktion, förekommande bl.a. i romansk kyrkoarkitektur.
 5. Lisa

  Lisa, kvinnonamn, ursprungligen lågtysk kortform av Elisabet.
 6. Mona Lisa

  Mona Lisa, även La Gioconda, porträtt av Leonardo da Vinci, ett av museivärldens mest omskrivna och omdiskuterade bildkonstverk.
 7. Liseberg

  Liseberg, nöjespark i Göteborg, anlagd i samband med Göteborgsutställningen 1923 på ett landeri från 1700-talet.
 8. Lisa Batiashvili

  Batiashvili, Elisabeth (Lisa), född 1979, georgisk violinist.

 9. Lisa Larson

  Larson, Lisa, född Ahlhage 1931, keramiker.
 10. lispund

  lispund, gammal svensk viktenhet, betecknad LL℔.