1. ljud

  ljud, trycksvängningar som utbreder sig som vågor.
 2. ljudvåg

  ljudvåg är en tryckvåg i luften som örat känner av och uppfattar som ett ljud.
 3. ljud

  ljud, lyra, inom skogsbruket benämning på en mer eller mindre övervallad, ofta längsgående stamskada.
 4. ljudstyrka

  ljudstyrka är ett mått på hur starkt eller hur svagt ett ljud är.

 5. ljudhastighet

  ljudhastighet är den hastighet som en ljudvåg rör sig med.
 6. ljudkälla

  ljudkälla är något som sänder ut ljud.
 7. ljudenergi

  ljudenergi är den energi som finns i ljudvågor.
 8. ljudvall

  ljudvall är ett extra kraftigt luftmotstånd som uppstår när ett föremål uppnår och överskrider ljudets hastighet.
 9. ljudnivå

  ljudnivå, vanligen logaritmiskt mått på ljudstyrka, vilken kan mätas med ljudnivåmätare.
 10. tonande ljud

  tonande ljud, språkljud som till skillnad från tonlösa uttalas med stämbandston, dvs. med vibrerande stämband.