1. ljud

  ljud är tryckvågor som rör sig i luften och som vi hör med örat.

 2. ljudvåg

  ljudvåg är en tryckvåg i luften som örat känner av och uppfattar som ett ljud.
 3. ljudenergi

  ljudenergi är den energi som finns i ljudvågor.
 4. ljud

  ljud, lyra, inom skogsbruket benämning på en mer eller mindre övervallad, ofta längsgående stamskada.
 5. ljudvall

  ljudvall, kraftig motståndsökning som ett flygplan utsätts för då det passerar från underljudsfart till överljudsfart.

 6. ljudstyrka

  ljudstyrka är ett mått på hur starkt eller hur svagt ett ljud är.

 7. ljudkälla

  ljudkälla är något som sänder ut ljud.
 8. ljudhastighet

  ljudhastighet, utbredningshastighet för ljudvågor i ett visst medium, bestämd av mediets egenskaper, t.ex. temperatur.
 9. tonande ljud

  tonande ljud, språkljud som till skillnad från tonlösa uttalas med stämbandston, dvs. med vibrerande stämband.
 10. ljudnivå

  ljudnivå, vanligen logaritmiskt mått på ljudstyrka, vilken kan mätas med ljudnivåmätare.