1. lokalisera

  lokalise´ra verb ~de ~t ORDLED: lok-al-is-er-ar SUBST.: lokaliserande, lokalisering
  Svensk ordbok
 2. urbanisering

  urbanisering, ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (jämför stad).

 3. Pokémon

  Pokémon, egentligen förkortning för Pocket Monsters, samlande namn på en mängd fantasifigurer, introducerade 1996 i ett spel skapat av Satoshi Tajiri (född 1965) för den japanska speldatorn Game Boy från Nintendo.

 4. vindkraftverk

  vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el, vindel.

 5. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 6. lokalisera sig

  lokalise´ra sig verb lokaliserade lokaliserat ORDLED: lok-al-is-er-ar SUBST.: lokaliserande
  Svensk ordbok
 7. malm

  malm, en i naturen förekommande, metallhaltig mineralkoncentration (mineralisering) vilken är brytvärd från ekonomisk synpunkt.
 8. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 9. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.

 10. delningsekonomi

  delningsekonomi, engelska sharing economy, även collaborative economy, samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.