1. Adolf Loos

  Loos, Adolf, 1870–1933, österrikisk-tjeckoslovakisk arkitekt och kulturkritiker.
 2. Viggo Loos

  Loos, Viggo, 1895–1974, konsthistoriker, tidningsman och författare.
 3. Anita Loos

  Loos, Anita, 1893–1981, amerikansk författare.
 4. Amor

  Amor, personifikationen av kärleken i den romerska föreställningsvärlden.

 5. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 6. Claës Julius Looström

  Looström, Claës Julius, 1846–1916, Stockholm, bokhandlare och bokförläggare.
 7. Gloria Estefan

  Estefan, Gloria, född 1957, kubansk-amerikansk sångartist.

 8. villa

  villa, friliggande en- eller tvåbostadshus med tomt.
 9. Palmyra

  Palmyra (grekiska Palmyra, arameiska Tad­mor, arabiska Tadmur), oasstad i den syriska öknen cirka 230 km nordöst om Damaskus, under de första århundradena e.Kr. en blomstrande karavanstad.

 10. Carl Wahlbom

  Wahlbom, Carl, 1810–58, konstnär.