1. subsidens

    subsidens, långsamt sjunkande luftrörelse i atmosfären, vanligen förekommande inom högtryck, där luften i den lägsta kilometern sedan strömmar ut horisontellt från högtryckscentrum.
  2. atmosfären

    atmosfären, gashöljet kring jorden.