1. Lund

  Lund, kommun i Skåne (Skåne län).

 2. lund

  lund, mindre lövskogsområde, typiskt med s.k. ädla lövträd (bl.a. ask, alm, lind och ek) och ett välutvecklat buskskikt med bl.a. hassel och hagtorn.
 3. Lunds domkyrka

  Lunds domkyrka, Nordens största och bäst bevarade romanska kyrkobyggnad.

 4. Lunds universitet

  Lunds universitet, Sveriges största och näst äldsta universitet, grundat 1666.

 5. Ole Lund Kirkegaard

  Kirkegaard, Ole Lund, 1940–79, dansk barnboksförfattare, lärare.
 6. Gröna Lund

  Gröna Lund, nöjesfält på Djurgården i Stockholm, grundat 1883 nära platsen för ett utvärdshus som haft samma namn.
 7. lunda

  lunda, ett bantufolk i södra Kongo (Kinshasa) norra och nordvästra Zambia och nordöstra Angola.
 8. Lunds stift

  Lunds stift, stift inom Svenska kyrkan, omfattande Skåne län och Blekinge län.
 9. Lunds observatorium

  Lunds observatorium, astronomiskt observatorium.
 10. lundkovall

  lundkovall, natt och dag, svenske soldaten, Melampyrum nemorosum, art i familjen snyltrotsväxter.