1. M

  M, tysk film i regi av Fritz Lang (premiär 1931).
 2. M

  M, tidigare m, beteckning för Moderata samlingspartiet.
 3. m

  m, beteckning för längdenheten meter.
 4. M

  M, förkortning för Motormännens Riksförbund.
 5. M

  M, egentligen M, beteckning för magnetisering; SI-enhet ampere per meter (A/m).
 6. m

  m, egentligen m, beteckning för magnetiskt moment; SI-enhet amperekvadratmeter (Am 2).
 7. M

  M, egentligen M, beteckning för ömsesidig induktans; SI-enhet henry (H).
 8. M

  M, egentligen M, beteckning för kraftmoment och vridmoment; SI-enhet newtonmeter (Nm).
 9. m

  m, egentligen m, beteckning för massa, vikt; SI-enhet kilogram (kg).
 10. M

  M, egentligen M, beteckning för värmeisolans, värmeövergångsisolans; SI-enhet kvadratmeter kelvin per watt (m 2 K/W).