1. mållväxter

  mållväxter, Chenopodiaceae, enligt äldre systematik familj tvåhjärtbladiga växter med ett tusental arter fleråriga örter och ett fåtal arter buskar eller små träd, numera inkluderade i familjen amarantväxter.
 2. Chenopodiaceae

  Chenopodiaceae, det vetenskapliga namnet på familjen mållväxter.
 3. glasörter

  glasörter, Salicornia, släkte amarantväxter med 26 arter, flertalet ettåriga örter men också några trädartade.

 4. Haloxylon

  Haloxylon, det vetenskapliga namnet på ett släkte mållväxter med tio arter buskar och småträd hemmahörande i stäpp- och ökenområden från västra medelhavsområdet över Iran, Mongoliet och Myanmar till sydvästra Kina.

 5. saltört

  sal`tört subst. ~en ~er ORDLED: salt--ört-en
  Svensk ordbok
 6. sodaört

  so`daört subst. ~en ORDLED: soda--ört-en
  Svensk ordbok
 7. glasört

  gla`sört subst. ~en ORDLED: glas--ört-en
  Svensk ordbok
 8. lungrot

  lung`rot subst. ~en lungrötter ORDLED: lung--rot-en
  Svensk ordbok