1. mekatronik

  mekatronik, ett samlingsnamn som markerar ett samband mellan mekanik (mekaniska funktioner) och elektronik (elektriska och elektroniska funktioner).
 2. Jonas Mekas

  Mekas, Jonas, 1922–2019, litauisk-amerikansk poet, experimentfilmare och filmkritiker.

 3. meka

  meka [me`ka el. mek`a] verb ~de ~t ORDLED: mek-ar SUBST.: mekande
  Svensk ordbok
 4. Akerkoncernen

  Akerkoncernen, norsk industrikoncern med moderbolaget Aker RGI ASA, Oslo.
 5. skinnknutte

  skinnknutte, motorcykelåkande, vanligtvis yngre man i karakteristiska skinnkläder.
 6. Centralen för turistfrämjande

  Centralen för turistfrämjande, CTF, finska Matkailun edistämiskeskus, MEK, Finlands centrala turistorganisation, bildad 1973 med uppgift att marknadsföra Finland som resmål, att främja befolkningens möjligheter att turista i sitt eget land, samt att stödja turistnäringen.
 7. Litauen

  Litauen, stat vid Östersjön.

 8. New American Cinema

  New American Cinema, term använd om experimentbetonad, avantgardistisk filmkonst i USA efter andra världskriget.
 9. raggare

  raggare, ursprungligen manlig medlem i ungdomsgrupp, raggargäng, en rörelse som växte fram under 1950-talet; de kvinnliga medlemmarna kallades raggarbrudar.
 10. Götaverken

  Götaverken, Göteborg, tidigare industrikoncern med mekanisk verkstad och skeppsvarv, grundad 1841 av skotske affärsmannen Alexander Keiller ( 1804–74).