1. metabolism

  metabolism, detsamma som ämnesomsättning.
 2. första-passage-metabolism

  första-passage-metabolism, presystemisk metabolism , inom farmakologin använd beteckning för den kemiska omvandling som vissa läkemedel genomgår om de tillförs genom nedsväljning.
 3. metabolism

  metabolis´m subst. ~en ORDLED: meta-bol-ism-en
  Svensk ordbok
 4. inborn error of metabolism

  inborn error of metabolism (engelska), medfödd ämnesomsättningsrubbning.
 5. feedback

  feedback, återkoppling, reglertekniskt begrepp som innebär att information om det styrda systemets beteende återförs till den styrande mekanismen.
 6. glykolys

  glykolys, reaktionssekvens som leder till nedbrytning av glukos till trekolföreningen pyruvat.
 7. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 8. oxidation

  oxidation, kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner.

 9. nukleotider

  nukleotider, kemiska föreningar bestående av en nukleosid (uppbyggd av en pentos och en kvävebas) och minst en fosfatgrupp, t.ex. adenosintrifosfat (ATP).
 10. cytokiner

  cytokiner, proteiner som bl.a. bildas vid infektion och immunisering och fungerar som signalsubstanser mellan olika celler.