1. metabolism

  metabolism, detsamma som ämnesomsättning.
 2. första-passage-metabolism

  första-passage-metabolism, presystemisk metabolism , inom farmakologin använd beteckning för den kemiska omvandling som vissa läkemedel genomgår om de tillförs genom nedsväljning.
 3. metabolism

  metabolis´m subst. ~en ORDLED: meta-bol-ism-en
  Svensk ordbok
 4. inborn error of metabolism

  inborn error of metabolism (engelska), medfödd ämnesomsättningsrubbning.
 5. feedback

  feedback, återkoppling, reglertekniskt begrepp som innebär att information om det styrda systemets beteende återförs till den styrande mekanismen.
 6. anaeroba processer

  anaeroba processer, processer som sker i frånvaro av syrgas eller vid mycket låga koncentrationer av syrgas; jämför anaerob.
 7. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 8. nukleotider

  nukleotider, kemiska föreningar bestående av en nukleosid (uppbyggd av en pentos och en kvävebas) och minst en fosfatgrupp, t.ex. adenosintrifosfat (ATP).
 9. glykolys

  glykolys, reaktionssekvens som leder till nedbrytning av glukos till trekolföreningen pyruvat.
 10. oxidation

  oxidation, kemisk reaktion vid vilken ett ämne avger en eller flera elektroner.